ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ | Shara arogya | 4th standard EVS | lesson 8 | EVS | food health |

#Aharaarogya #4THEVS #ಆಹಾರಆರೋಗ್ಯ #foodhealth ahara arogya,4th standard parisara Adhyayana 7th unit,ahara arogya ,lesson-8,Ahara arogya,ಪಾಠ 8, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ,4ನೇ ತರಗತಿ,food health for standard EVS,Part-2 ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿ… ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ *Subcribe* ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ… https://www.youtube.com/c/nmchanna *ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ* … 4th standard English…

ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ | Shara arogya | 4th standard EVS | lesson 8 | EVS | food health |

Source

0
(0)

#Aharaarogya #4THEVS #ಆಹಾರಆರೋಗ್ಯ #foodhealth

ahara arogya,4th standard parisara Adhyayana 7th unit,ahara arogya ,lesson-8,Ahara arogya,ಪಾಠ 8, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ,4ನೇ ತರಗತಿ,food health for standard EVS,Part-2

ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿ… ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ *Subcribe* ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ… https://www.youtube.com/c/nmchanna *ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ* …

4th standard English lesson and poems 👇👇 https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5CQ6f0Jkne1s8tKnAyB_uwpzHn4NXif

4th standard Kannada lessons and poems 👇👇 https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5CQ6f0Jknc4Q01I-ep8qA3v5NR8VvrM

👨‍🏭ಇತರ ಕಲಿ-ನಲಿ ಶಿಶುಗೀತೆಗಳು,ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು,
ಆನಿಮೇಷನ್‌ ಪದ್ಯಗಳು,ಆನಿಮೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳಿಗೆ,ಮನೋರಂಜನೆ ಆಟಗಳು,ಕಲಿಕಾ ವಿನೂತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ *Subscribe* ಮಾಡಿ https://www.youtube.com/c/nmchanna?sub_confirmation=1
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 🔔 ಒತ್ತಿ…
👨‍🏭ಇತರ ಕಲಿ-ನಲಿ ಶಿಶುಗೀತೆಗಳು,ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು,
ಆನಿಮೇಷನ್‌ ಪದ್ಯಗಳು,ಆನಿಮೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳಿಗೆ,ಮನೋರಂಜನೆ ಆಟಗಳು,ಕಲಿಕಾ ವಿನೂತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ *Subscribe* ಮಾಡಿ https://www.youtube.com/c/nmchanna?sub_confirmation=1
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 🔔 ಒತ್ತಿ…

0 / 5. 0