CMC Telecom Data Center: The Sleepless Sound

Phía sau dữ liệu là một hệ thống Data center 24/7 Những âm thanh của Data Center, âm thanh cuộc sống phía sau hàng tỉ dữ liệu không ngừng chảy mỗi ngày. Con người CMC Telecom – Những kỹ thuật…

CMC Telecom Data Center: The Sleepless Sound

Source

0
(0)

Phía sau dữ liệu là một hệ thống Data center 24/7
Những âm thanh của Data Center, âm thanh cuộc sống phía sau hàng tỉ dữ liệu không ngừng chảy mỗi ngày. Con người CMC Telecom – Những kỹ thuật viên tại Data Center không kể ngày, đêm đảm bảo cho dữ liệu của khách hàng an toàn, thông suốt.
#CMCTelecom #Datacenter

0 / 5. 0